چالش نظر بازی - ایجاد لینک

چالش نظربازی

از دوستاتون بخواهید به صورت ناشناس نظرشون رو در قالب سوال های چالش در موردتون بگن

نام خود را وارد کنید و کلمه عبوری برای مشاهده‌ی امن پیام های ارسالی تعیین کنید

از بین گزینه های زیر , سوالاتی که دوست دارید دیگران در این چالش براتون نظر بدن رو انتخاب کنید و در انتها ایجاد چالش را بزنید